Strona poświęcona linii kolejowej Jabłonowo Pom.-PrabutyWersja polskaDeutsche seiten
Linia kolejowa Historia linii Stacja Szarnoś Ciekawe miejsca Imprezy na linii Wznowienie ruchu Skontaktuj się z nami
zy linia może jeszcze ożyć? Czy może stać się znów miejscem zainteresowania dla okolicznych mieszkańców i turystów z innych części Polski? Czy możliwy jest powrót pociągów?

Większa część linii Jabłonowo - Prabuty znajduje się obecnie w stanie, który umożliwia ruch pojazdów szynowych. Czy na początek muszą to być jednak lokomotywy, wagony i autobusy szynowe...? Nie! A gdyby zacząć od przejazdu drezynami przez piękny pomorski krajobraz?

To jest właśnie celem organizacji przejazdów drezynowych, planowanych na trasie Szarnoś - Łasin Pom. (i nie tylko)! Oprócz przyjemnego spędzenia czasu rajd ma być początkiem zainteresowania władz lokalnych losem tej linii, która nadal może być wykorzystana z pożytkiem dla okolicznych mieszkańców i firm.

Przejazd na trasie Szarnoś - Łasin Pom. wymaga przeprowadzenia następujących prac:

- uzupełnienie śrub mocujących szyny do podkładów
- uzupełnienie braku krzyżownicy w jednym rozjeździe w   Szarnosiu
- usunięcie porastającej w wielu miejscach tor roślinności
- poprawa oznakowania przejazdów kolejowych.

Przy zapewnieniu poparcia władz lokalnych, można potraktować te działania jako promocję wykorzystania linii dla celów publicznych oraz promocję turystyki regionalnej i wykorzystania linii w celach turystycznych. Ustawa o restrukturyzacji kolei przewiduje możliwość nieodpłatnego przekazanie linii kolejowej w użytkowanie władzom lokalnym. To będzie początek dalszych kroków...

Zainteresowanych pomocą w organizacji imprezy prosimy o kontakt.

Organizacja imprezy:

Do organizacji imprez chcielibyśmy wykorzystać doświadczenie członków istniejących już i działających w Polsce kolei drezynowych. Impreza ma mieć charakter całkowicie "legalny" i ma stać się podstawą zainteresowania władz losem i możliwością wykorzystania linii.

W tym celu chcielibyśmy nawiązać w najbliższym czasie kontakt z osobami działającymi aktywnie w istniejących w Polsce kolejach drezynowych i wspólnie rozpocząć działania mające na celu uratowanie kolejnej, pięknej krajobrazowo linii.


Rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji wiosennych przejazdów drezynowych na linii Jabłonowo - Prabuty. Ze względu na stan techniczy linii, przejazdy planujemy zorganizować:

      - na odcinku Łasin Pom. - Zawdzka Wola
      - na odcinku Nowa Wieś Szlachecka - Buk Pom.
      - w okolicach stacji Kisielice

Ze względu na konieczność wykonania pewnych prac porządkowych (usuwanie roślinności) oraz technicznych (uzupełnianie ubytków w torze) z przyjemnością powitamy wszelkie formy pomocy! Wszystkich zainteresowanych z bliższych (Jabłonowo, Kisielice, Grudziądz) i dlaszych okolic prosimy o kontakt pod marek_sawis@go2.pl i wojmar@polbox.pl. Udzielimy wszystkich informacji o linii i planowanych imprezach!
Zapraszamy!
STRONA GŁÓWNA