Strona poświęcona linii kolejowej Jabłonowo Pom.-PrabutyWersja polskaDeutsche seiten
Linia kolejowa Historia linii Stacja Szarnoś Ciekawe miejsca Imprezy na linii Wznowienie ruchu Skontaktuj się z nami
.................................................... Jabłonowo Pomorskie ......................................................

Historia:

Wymieniane jako gród obronny już we wczesnym średniowieczu (1221). Od 1231 w posiadaniu Krzyżaków. W 1641 roku właściciel Jabłonowa Jan Działyński nadał dobra jezuitom z Grudziądza, w ręku których pozostało aż do 1772 roku. Charakter miejski Jabłonowo uzyskało dzięki powstaniu w drugiej połowie XIX wieku dużego węzła kolejowego na przecięciu linii Poznań - Toruń - Olsztyn oraz Działdowo - Chojnice. Prawa miejskie Jabłonowo uzyskało w 1962 roku.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczny pałac Narzymskich zbudowany w 1853 roku na wzór zamku w Miramare we Francji, obecnie w posiadaniu sióstr z Zgromadzenia Sióstr Pasterek Neogotycki kościól z 1866 roku z barokowym wyposażeniem z XVIII wieku.

Dojazd:

Dogodny dojazd koleją od strony Torunia, Grudziądza oraz Iławy, samochodem od strony Grudziądza lub Brodnicy.

WWW:

http://www.jablonowo.com
Szarnoś, Lisnowo, Lisnówko, Widlice, Mędrzyce, Świecie nad Osą



Te, zdawałoby się niewielkie miejscowości, zaskakują po bliższym poznaniu bogactwem historii i pięknem krajobrazu. Bogactwo miejscowej ziemi docenili osadnicy już w zamierzchłej przeszłości. Na niewielkiej powierzchni odnajdziemy dziś pozostałości kilku grodów średniowiecznych. Mimo ich późniejszego upadku, miejscowa gospodarka pozostała silna, a każda z większych wsi może poszczycić się istnieniem dworów z pięknymi pałacami i parkami (Widlice, Mędrzyce, Szarnoś).
Okoliczne miejscowości od dawna cieszyły się zainteresowaniem archeologów. Pozostałości grodów dawały nadzieje na interesujące znaleziska. I tak rzeczywiście było. Znajdowane przedmioty stanowią dziś wyposażenie wielu wystaw, w tym także w pobliskim Muzeum w Grudziądzu. W bezpośredniej bliskości linii kolejowej znajdziemy grodziska w Mędrzycach, Lisnowie i Świeciu nad Osą.

Maria Miśkiewicz pisze: "Okolice Szarnosia były stosunkowo gęsto zasiedlone w okresie wczesnego średniowiecza, czyli w wiekach od VI do XIII. Jest to w pewnym stopniu sytuacja niespodziewana, gdyż generalnie w owych czasach na terenie dorzecza Drwęcy i Osy przebiegał odcinek pogranicza mazowiecko-pruskiego, obejmujący północno zachodnie krańce Ziemi Chełmińskiej, rozciągające się na północ od Drwęcy między Brodnicą a Grudziądzem"

Pobierz cały artykuł w formacie doc lub rtf.
Oprócz śladów historii, niezapomniane wrażenia pozostawia okoliczny krajobraz. Bezkresne, wznoszące się łagodnie i opadające pola, widoczna gdzieś na horyzoncie lub całkiem blisko zielona linia lasu, niebieskie powierzchnie niedużych jezior i serpentyny przecinającej pola rzeki to piękno, które tu można doświadczyć na co dzień...

Chcesz przyjechać?

Zobacz mapy topograficzne i zapytaj co najlepiej zobaczyć: Wojtek lub Marek
.............................................................. Łasin ........................................................................

Historia:

Miasto położone 25 km na wschód od Grudziądza, o ponad 800-letniej historii, którego początki wyznacza założenie osady Leśna lub Łasińska w XIII wieku. W 1298 roku pruski mistrz krajowy wydaje przywilej lokacyjny, w 1306 roku miasto otrzymuje prawo chełmińskie, zezwalający na warzenie piwa i prowadzenie handlu. W czasie wojny trzynastoletniej miasto zostaje zdobyte przez Kazimierza Jagiellończyka. Odtąd, aż do roku 1772 Łasin należy do polskiego starostwa rogozińskiego. Od 1562 roku miasto uprawnione jest do prowadzenia dwóch jarmarków w ciągu roku. W 1719 miasto zostało prawie całkowicie zniszczone przez wielki pożar. W 1772 roku przechodzi pod panowanie króla pruskiego. W latach 1833 - 1860 jest pozbawione praw miejskich. W 1886 roku do miasta dotarła linia kolejowa Gardeja - Łasin. Pod koniec XIX wieku powstała tu również gazownia oraz wodociągi.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół z ok. 1330 roku, trzynawowy, przebudowywany, obok drewniana dzwonnica z poł. XIX wieku. Ładny budynek urzędu miejskiego. Miasto ma charakterystyczny, średniowieczny układ urbanistyczny.

Dojazd:

Miasto położone jest na drodze krajowej nr 16 z dogodnym dojazdem od strony Grudziądza oraz Iławy i Olsztyna.

WWW:

http://www.lasin.pl
.............................................................. Kisielice ...................................................................

Historia:

Miasto położone ok. 20 km na zachód od Iławy. Historia miasta sięga XIII wieku. Jego powstanie związane jest z rodziną Stango, która w 1285 roku otrzymała tu ogromne dobra ziemskie oraz przywilej założenia miasta. W 1331 roku miasto to otrzymuje przywilej chełmiński. Nazwa niemiecka to Freystadt. Zabudowa miasta była nieregularna, miasto otoczone było murami z trzema bramami. W XV wieku miasto dwukrotnie należało do Polski. Po 1525 roku należało do książąt pruskich. Miasto miało charakter rzemieślniczy. W 1937 roku liczyło 3092 mieszkańców. Na początku XX wieku powstała linia kolejowa Jabłonowo - Prabuty, w 1925 odgałęzienie do Biskupca. W 1945 miasto zostało prawie całkowicie zniszczone przez armię radziecką. Przedwojenny kształt miasta nie został odbudowany.

Warto zobaczyć:

Kościół parafialny pochodzący z lat 1331 - 34, kilkakrotnie odbudowywany, interesujący kościół w pobliskim Łęgowie.

Dojazd:

Miasto położone jest na drodze krajowej nr 16 z dogodnym dojazdem od strony Grudziądza oraz Iławy i Olsztyna.

WWW:

http://www.kisielice.pl
.............................................................. Prabuty ...................................................................

Historia:

Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się w 1236 roku i mówi o zniszczeniu miasta przez Krzyżaków. Ok. 40 lat po tym zdarzeniu powstaje zamek z grodem. W 1330 roku miasto otrzymuje prawo chełmińskie. Po zawarciu pokoju toruńskiego Prabuty pozostają w państwie krzyżackim. W XVII i XVIII wieku miasto nawiedzają epidemie i pożary, jest jednak zawsze odbudowywane. Na przełomie XIX i XX wieku następuje industrializacja miasta. powstaje również węzeł kolejowy. W 1945 roku centrum miasta zostaje spalone przez armię radzecką. Po wojnie nastąpiła częściowa odbudowa zabytkowego śródmieścia.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół z XIV wieku, tzw. katedra, wodociągi miejskie z XVIII wieku, fragmenty murów obronnych oraz gotycka Brama Kwidzyńska, gotycki układ urbanistyczny z XIII wieku.

Dojazd:

Miasto położone jest przy głównej linii kolejowej Warszawa - Gdańsk. Dogodny dojazd samochodem od strony Kwidzyna.

WWW:

http://www.prabuty.pl
STRONA GŁÓWNA